Rekrutacja na sezon letni

Drodzy Rodzice

dzieci przedszkolnych rekrutujących na sezon letni

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, m.in. zawieszeniem zajęć w przedszkolach, a w związku z tym zamknięciem placówek, rekrutacja do przedszkoli na sezon letni będzie odbywać się w sposób umożliwiający wykorzystanie innych metod dostarczenia dokumentów niż wizyta osobista rodziców w placówce.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, pismo nr DKO-WOK.4030.39.2020.MŁ z dnia 17 marca 2020 r., wprowadza się możliwość dostarczenia obowiązujących dokumentów w procesie rekrutacji jak niżej:

  1. przesłanie zeskanowanych dokumentów (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) na skrzynkę mailową placówki lub ePUAPem,
  2. wykonanie zdjęcia dokumentów telefonem komórkowym (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) i przesłanie na skrzynkę mailową placówki lub ePUAPem,
  3. dostarczenie i pozostawienie dokumentów w skrzynce/urnie udostępnionej przed wejściem do placówki, do której ma być zapisane dziecko na dany miesiąc dyżuru letniego.

Dodatkowych informacji udzielą pracownicy placówek.

Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

Ostateczny termin składania wniosku na dyżur letni:  do dnia 10.04.2020r.

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur letni znajduje się w zakładce Rekrutacja