Konsultacje z nauczycielami

Konsultacje z nauczycielami

Drodzy Rodzice.
Chcąc zapewnić Wam, rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia w przedszkolu poniżej prezentujemy adresy e- mail do poszczególnych nauczycieli. Zachęcam do tej formy komunikacji z nauczycielami. Konsultacje z nauczycielami – dostępność nauczycieli za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

mgr Wioletta Szłapka Dyrektor przedszkola, nauczyciel – grupa „Kropelki”

PM3-dyrektor@przedszkole3.swinoujscie.pl

mgr Edyta Jackowska Wicedyrektor przedszkola, nauczyciel – grupa „Sternicy”

PM3-wicedyrektor@przedszkole3.swinoujscie.pl

mgr Mariola Babkinis Nauczyciel – grupa „Kropelki”

m.babkinis@przedszkole3.swinoujscie.pl

mgr Beata Bereza Nauczyciel – grupa „Rybki”

b.bereza@przedszkole3.swinoujscie.pl

mgr Wiesława Bączyk Nauczyciel – grupa „Marynarze”

w.baczyk@przedszkole3.swinoujscie.pl

mgr Izabela Jędrzejczak Nauczyciel – grupa „Perełki”

i.jedrzejczak@przedszkole3.swinoujscie.pl

mgr Wanda Kolmaga Nauczyciel – grupa „Sternicy” oraz nauczyciel terapii pedagogicznej

w.kolmaga@przedszkole3.swinoujscie.pl

mgr Wioletta Lipa Nauczyciel – grupa „Marynarze” oraz nauczyciel terapii pedagogicznej

w.lipa@przedszkole3.swinoujscie.pl

mgr Dorota Rutkowska Nauczyciel – grupa „Muszelki”

d.rutkowska@przedszkole3.swinoujscie.pl

mgr Urszula Więcław Nauczyciel – grupa „Rybki”

u.wieclaw@przedszkole3.swinoujscie.pl

mgr Grażyna Kępa Nauczyciel logopeda

g.kepa@przedszkole3.swinoujscie.pl

mgr Katarzyna Dmoch Nauczyciel j. angielskiego

k.dmoch@przedszkole3.swinoujscie.pl

mgr Sabina Adamowska katecheta

s.adamowska@przedszkole3.swinoujscie.pl

Z poważaniem Wioletta Szłapka- dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 „Pod Żaglami”

UWAGA RODZICE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.03.2021r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w  terminie od 29.03. 2021 do 18.04.2021 ograniczone zostaje funkcjonowanie przedszkola.

Wyjątki w pracy placówki stanowią:

oraz dzieci osób uwzględnionych w powyższym rozporządzeniu tj osób którzy:

Osoby upoważnione do korzystania z opieki nad dzieckiem w przedszkolu, które ze względu na obowiązki zawodowe wymienione wyżej, nie mogą zapewnić dziecku opieki proszone są o napisanie wniosku i przesłanie go drogą mailową na adres poczta@przedszkole3.swinoujscie.pl. lub dostarczenie go do placówki najpóźniej w momencie przyprowadzenia dziecka  do placówki.

Wzór wniosku:

„Na podstawie §2 ust. 4 pkt. (1 lub 2 a – k) Rozporządzenia z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wnoszę o objęcie mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) zajęciami w przedszkolu.”

                                                                                      Data i podpisy rodziców, opiekunów

Uwaga:

                                   Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu

Wioletta Szłapka

Skip to content