Zajęcia logopedyczne 29.10.2020

Zajęcia logopedyczne 29.10.2020

Dzisiaj proponuję ćwiczenia dla dzieci, które uczą się wymawiać głoskę “r”.

 1. Oto kilka propozycji ćwiczeń, które, regularnie wykonywane, pomogą dziecku wyćwiczyć trudną głoskę r. Warto wykonywać je z dzieckiem przed lustrem, by mogło obserwować poprawność ruchów artykulacyjnych.
 • Naśladujemy ssanie cukierka – wykonujemy je najlepiej przed lustrem, by móc ocenić poprawność wykonywania ćwiczenia.
 • Odklejanie językiem opłatka lub kawałka flipsa przyklejonego do podniebienia.
 • Śpiewanie szybko la, lo, le, lu w rytmie znanej melodii.
 • Kląskanie językiem – naśladowanie stukania kopyt konia. Najpierw koń jedzie bardzo szybko, stopniowo coraz wolniej, aż w końcu zatrzymuje się w połowie a nasz język zostaje przyssany do podniebienia.
 • Kobra – ćw. podobne jak wyżej, tyle, że język przyssany staramy się utrzymać dłużej a następnie mocno dmuchnąć, tak, by opadający język zawibrował. Ćwiczenie powtarzamy często, wówczas dziecko wyczuje, jak wprawić czubek języka w drganie.
 • Zdmuchiwanie skrawków papieru z czubka języka – maleńkie skrawki papieru umieszczamy na lekko uniesionym czubku języka, następnie energicznie dmuchamy, wprawiając czubek języka w drganie.
 • Bardzo szerokie rozciąganie języka, który wsuwa się do jamy ustnej i wysuwa z niej – jego brzegi powinny dotykać zębów trzonowych.
 • Układanie szerokiego języka przy lekko rozchylonych ustach i wykonywanie wdechów i wydechów.
 • Naśladowanie dźwięków:
 • budzika: drrrryń, drrryń
 • gry na trąbce: tra, tro, tre
 • parskania konia: prrry
 • Przy wymowie głoski “r” wibruje koniuszek języka, boki języka przylegają do zębów

Szybkie wymawianie głosek:

TTT……

DDD……

NNN……

TDN, TDN, TDN….

TEDE – TEDE

TEDO – TEDO

TEDY – TEDY

TEDU – TEDU

TEDA – TEDA

Wymawiając DDD…… przesuwamy szybko palcem pod językiem w lewo i w prawo

pobudzając go do drgań.

Proszę ćwiczyć podanym sposobem:

TRA, TRO, TRE, TRU, TRY

ATRA, OTRO, ETRE, UTRU, YTRY

ATR, OTR, ETR, UTR, YTR

TRAWA, TRASA, TRAMWAJ, TRAMPKI, TRAN, TROJE, TROCHĘ, TRUDNY, TRUSKAWKA

Zachęcam do narysowania rozwiązania zagadki – „Gdy długo biegamy to na nogi je zakładamy.

Na początku jest głoska T, ale potem to już R.”  

 • Doskonal drobne ruchy języka grając w grę „Plac zabaw”.

Gra „Plac zabaw”:

Przygotuj pionki i kostkę. Przesuwaj się o tyle pól ile wyrzuciłeś, czytaj lub powtarzaj

logotomy z pól, przez które przeszedłeś. Pamiętaj, że głoska d jest wymawiana

dziąsłowo.

Miłej zabawy!

Logopeda Grażyna Kępa

UWAGA RODZICE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.03.2021r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w  terminie od 29.03. 2021 do 18.04.2021 ograniczone zostaje funkcjonowanie przedszkola.

Wyjątki w pracy placówki stanowią:

oraz dzieci osób uwzględnionych w powyższym rozporządzeniu tj osób którzy:

Osoby upoważnione do korzystania z opieki nad dzieckiem w przedszkolu, które ze względu na obowiązki zawodowe wymienione wyżej, nie mogą zapewnić dziecku opieki proszone są o napisanie wniosku i przesłanie go drogą mailową na adres poczta@przedszkole3.swinoujscie.pl. lub dostarczenie go do placówki najpóźniej w momencie przyprowadzenia dziecka  do placówki.

Wzór wniosku:

„Na podstawie §2 ust. 4 pkt. (1 lub 2 a – k) Rozporządzenia z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wnoszę o objęcie mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) zajęciami w przedszkolu.”

                                                                                      Data i podpisy rodziców, opiekunów

Uwaga:

                                   Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu

Wioletta Szłapka

Skip to content