UWAGA! RODZICE!

UWAGA! RODZICE!

UWAGA! RODZICE!

Od 15-22.03.2021 dzieci z grupy „Delfinki” przebywają na kwarantannie i objęte są nauczaniem zdalnym. Treści nauczania zdalnego dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce „nauczanie zdalne”.

W zakładce „Informacje dla rodziców” znajdziecie Państwo druk deklaracji  na dyżur letni.

DEKLARACJE TE SKŁADACIE PAŃSTWO  W GRUPACH

OD 08.03.2021R. DO 19.03.2021 R.

Dla rodziców na kwarantannie istnieje możliwość przesłania deklaracji na dyżur letni w formie mailowej.

UWAGA RODZICE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.03.2021r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w  terminie od 29.03. 2021 do 18.04.2021 ograniczone zostaje funkcjonowanie przedszkola.

Wyjątki w pracy placówki stanowią:

oraz dzieci osób uwzględnionych w powyższym rozporządzeniu tj osób którzy:

Osoby upoważnione do korzystania z opieki nad dzieckiem w przedszkolu, które ze względu na obowiązki zawodowe wymienione wyżej, nie mogą zapewnić dziecku opieki proszone są o napisanie wniosku i przesłanie go drogą mailową na adres poczta@przedszkole3.swinoujscie.pl. lub dostarczenie go do placówki najpóźniej w momencie przyprowadzenia dziecka  do placówki.

Wzór wniosku:

„Na podstawie §2 ust. 4 pkt. (1 lub 2 a – k) Rozporządzenia z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wnoszę o objęcie mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) zajęciami w przedszkolu.”

                                                                                      Data i podpisy rodziców, opiekunów

Uwaga:

                                   Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu

Wioletta Szłapka

Skip to content