Podsumowanie III Przedszkolnego Konkursu Talent Show

Podsumowanie III Przedszkolnego Konkursu Talent Show

Na samym początku lutego 2023r ogłoszono zapisy na konkurs o nazwie Talent Show, który odbył się 24 lutego 2022r. W przeglądzie mogły wziąć udział wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola. Warunkiem wzięcia udziału w Talent Show było dostarczenie do nauczyciela swojej grupy karty zgłoszeniowej.

Celami konkursu były:

  • rozwijanie zainteresowań i kreatywności dzieci
  • umożliwienie prezentacji swoich pasji
  • promowanie młodych talentów
  • promocja ciekawych form spędzania czasu wolnego

Finalnie zgłosiło się 27 ochotników. 8 osobób z grupy Rekinki ( 5latki), 1 osoba z grupy Perełki (3 latki), 3 osoby z grupy Muszelki (3latki) oraz 1 osoba z grupy Rybki (4latki), 7 osób z grupy Kropelki (6latki), 7 osób z grupy Delfinki (5latki). Wszystkie dzieci pięknie się zaprezentowały, były przygotowane, miały piękne stroje oraz przygotowaną muzykę.

Jury w jednoosobowym składzie: Katarzyna Rot, po obejrzeniu wszystkich występów postanowiło przyznać:

I miejsce- Zuzanna Koziarska z grupy Muszelki

II miejsce- Sara Janta- Lipińska z grupy Rekinki

III miejsce- Zuzanna Pełka z grupy Kropelki

Każdy z uczestników otrzymał prezent niespodziankę za uczestnictwo, oraz zwycięzcy otrzymali nagrody za zdobycie swoich miejsc.

Planowana jest następna edycja konkursu w przyszłym roku szkolnym w drugim semestrze. . Organizatorem całego przedsięwzięcia była Katarzyna Rot

Skip to content