Zmiana wysokości stawki żywieniowej w roku szkolnym 2020/21

Zmiana wysokości stawki żywieniowej w roku szkolnym 2020/21

 Drodzy Rodzice.

Na podstawie art. 106 ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe( Dz.U z 2020 r. poz 910) Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu  informuje,  iż po ustaleniu z organem prowadzącym wzrasta stawka żywieniowa za całodzienne wyżywienie dzieci w placówce i od 01.09.2020 r. wynosić ona będzie 9.00 zł ( słownie: dziewięć złotych).

Pozostałe dotychczas uzgodnione warunki korzystania z posiłków pozostają bez zmian.

Z poważaniem Wioletta Szłapka – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu

Skip to content