Informacje dla rodziców

MIędzynarodowy projekt edukacyjny "piękna nasza polska cała"

Nasze przedszkole w roku szkolnym 2021/2022 bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Piękna Nasza Polska Cała"

Zasady organizacji dyżuru letniego

Zasady organizacji dyżuru letniego w przedszkolach miejskich na terenie Gminy Miasto Świnoujście Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502 ze zm.) przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. I. Dyżur letni w przedszkolach w roku szkolnym 2023/2024 trwa w okresie od 01.07.2023 do 30.08.2023 (włącznie). II. Dyżur letni w miesiącu LIPCU 2024 pełnią przedszkola Dyżur letni w miesiącu SIERPNIU 2024 pełnią przedszkola: III. Chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w okresie dyżuru letniego Rodzic/Opiekun osobiście zgłasza bezpośrednio w przedszkolu pełniącym dyżur w danym miesiącu poprzez złożenie wniosku (załącznik nr1). Wniosek wraz załącznikami Rodzic/Opiekun pobiera ze strony przedszkola dyżurnego,…

Dowiedz się więcej

Skip to content