Nasza Kadra

Wioletta Szłapka

Dyrektor

Edyta Jackowska

wicedyrektor

Wioletta Lipa

Nauczyciel

Wiesława Bączyk

Nauczyciel

Wanda Kolmaga

Nauczyciel

Izabela Jędrzejczak

Nauczyciel

Aleksandra Otkała

Nauczyciel

Beata Bereza

Nauczyciel

Urszula Więcław

Nauczyciel

Joanna Rosa

Nauczyciel

Mariola Babkinis

Nauczyciel

Dorota Rutkowska

Nauczyciel

Aleksandra Keplin

Nauczyciel

Grażyna Kępa

Logopeda

Katarzyna Dmoch

Nauczyciel

Zajęcia logopedyczne


UWAGA RODZICE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.03.2021r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w  terminie od 29.03. 2021 do 18.04.2021 ograniczone zostaje funkcjonowanie przedszkola.

Wyjątki w pracy placówki stanowią:

oraz dzieci osób uwzględnionych w powyższym rozporządzeniu tj osób którzy:

Osoby upoważnione do korzystania z opieki nad dzieckiem w przedszkolu, które ze względu na obowiązki zawodowe wymienione wyżej, nie mogą zapewnić dziecku opieki proszone są o napisanie wniosku i przesłanie go drogą mailową na adres poczta@przedszkole3.swinoujscie.pl. lub dostarczenie go do placówki najpóźniej w momencie przyprowadzenia dziecka  do placówki.

Wzór wniosku:

„Na podstawie §2 ust. 4 pkt. (1 lub 2 a – k) Rozporządzenia z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wnoszę o objęcie mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) zajęciami w przedszkolu.”

                                                                                      Data i podpisy rodziców, opiekunów

Uwaga:

                                   Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu

Wioletta Szłapka

Skip to content