Start

Drodzy rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do Przedszkola Miejskiego nr 3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu

W związku z sytuacją epidemiologiczną i ograniczeniami przemieszczania się oraz gromadzenia, status zakwalifikowania/niezakwalifikowania oraz w późniejszym etapie przyjęcia/nieprzyjęcia dziecka do przedszkola lub szkoły, można sprawdzić logując się na konto kandydata w systemie rekrutacyjnym, gdzie będą te informacje dostępne wg harmonogramu rekrutacji.

Dodatkowo rodzic, który podał adres e-mail przy wypełnianiu wniosku o przyjęcie do placówki, dostanie powiadomienie na skrzynkę mailową o statusie zakwalifikowania/niezakwalifikowania (przyjęcia/nieprzyjęcia).

W dniu 26.03.2020r od godziny 12.00 publikować będziemy listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola. Istnieje możliwość sprawdzenia wyników rekrutacji na opublikowanej liście. Listy będą wywieszone w widocznym miejscu w placówce (wejście boczne do placówki, schodami do szatni dla dzieci). Ze względu jednak na graniczenia zgromadzeń do 2 osób, uprzejmie prosimy o wchodzenie do placówki pojedynczo.

Od dnia 26.03.2020 do 03.04.2020 rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, pismo nr DKO-WOK.4030.39.2020.MŁ z dnia 17 marca 2020 r., wprowadza się możliwość dostarczenia obowiązujących dokumentów w procesie rekrutacji jak niżej:

  1. przesłanie zeskanowanych dokumentów (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) na skrzynkę mailową placówki lub ePUAPem,
  2. wykonanie zdjęcia dokumentów telefonem komórkowym (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) i przesłanie na skrzynkę mailową placówki lub ePUAPem,
  3. dostarczenie i pozostawienie dokumentów w skrzynce/urnie udostępnionej przed wejściem do placówki.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy placówek telefonicznie 913214746 lub za pomocą poczty email:  poczta@przedszkole3.swinoujscie.pl.

Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

Z poważaniem  Wioletta Szłapka- dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3„Pod Żaglami” w Świnoujściu.


Drodzy Rodzice.

Rząd wprowadził stan epidemii w Polsce. Zajęcia w przedszkolach nadal są zawieszone a placówka do dnia 10.04.2020 jest zamknięta.

Ministerstwo Edukacji zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Resort określił zasady prowadzenia nauczania na odległość. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

W związku z tym nauczyciele Przedszkola Miejskiego nr 3 zaangażowali się w przygotowywanie propozycji różnych zabaw i zajęć dla dzieci mających na celu realizację treści Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz jako formę ciekawego spędzania czasu w domu podczas kwarantanny. Strona internetowa www.przedszkole3.swinoujscie.pl będzie pełna pomysłów z myślą o naszych wychowankach.

Życzymy wszystkim zdrowia i obyśmy szybko mogli wrócić do naszego przedszkola.

Z poważaniem Wioletta Szłapka- dyrektor, Rada Pedagogiczna, oraz cała społeczność Przedszkola Miejskiego nr 3 „Pod Żaglami”.

______________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice,

W związku z panującą kwarantanną, przed nami wszystkimi trudne dni, które większość z nas spędzi w domu. To również prawdziwe wyzwanie dla każdego z rodziców, którzy przez kolejne dni będą musieli zmienić się w prawdziwych animatorów i zapewnić swoim dzieciom mnóstwo zabawy.

Dlatego nauczycielki przedszkola postanowiły podzielić się z Wami pomysłami na kreatywne spędzanie czasu w domach.

Co tydzień do zakładek Domowe Przedszkole i Domowe Starszaki będziemy przesyłać Państwu pomysły na domowe zabawy, które nie tylko umilą wspólny pobyt w domu, ale i przyniosą wiedzę i umiejętności dzieciom.

Korzyść będzie obopólna, czas spędzony z Mamą i Tatą to czas bezcenny.

Życząc Wszystkim zdrowia,

pozdrawiamy wiosennie …

   Wioletta Szłapka dyrektor przedszkola

   i Rada Pedagogiczna