Dokumenty Przedszkola

Wszelkich niezbędnych informacji na temat przedszkola, jego statutu i dokumentów należy szukać na stronie BIP Świnoujście

Nadzór pedagogiczny nad naszą placówką pełni Kuratorium Oświaty w Szczecinie