Dokumenty Przedszkola

Procedura kształcenia na odległość w Przedszkolu Miejskim nr 3 „Pod Żaglami w Świnoujściu.

Wszelkich niezbędnych informacji na temat przedszkola, jego statutu i dokumentów należy szukać na stronie BIP Świnoujście

Nadzór pedagogiczny nad naszą placówką pełni Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Skip to content